Archiwum | Kwiaty RSS feed for this section

Byliny do ogródków skalnych słonecznych

4 Kwi

Aster alpejski Aster alpinus

opis: kwiaty barwy fioletowej, różowej lub białej, w kształcie koszyczków umieszczonych pojedynczo na pędach, cała roślina owłosiona, wys. 25 do 30 cm,
zastosowanie: na skalniaki, obwódki
wysiew nasion: kwiecień do lipiec do zimnego inspektu bądź na rozsadniku,
wysadzanie do gruntu: wrzesień,
okres kwitnienia (w następnym roku): maj, czerwiec,
stanowisko: słoneczne lub półcień, gleba żyzna, przepuszczalna, wapienna,
mrozoodporność: bardzo duża, może być uprawiana w całej Polsce,

Czytaj dalej

Reklamy

Ozdobny ogród wiejski – współcześnie

2 Kwi

Powszechnie znane są symptomy zmian na współczesnej wsi. Przypomnijmy – wiążą się one ze zmianami w sferze gospodarczej i społecznej; są to, między innymi, następujące zjawiska: przenoszenie się większej liczby ludności do miast w związku z bardziej chłonnym rynkiem pracy w zawodach pozarolniczych, masowa produkcja lub napływ artykułów spożywczych, specjalizacja wielkoobszarowych gospodarstw. Wymienione zjawiska, to tylko niektóre przyczyny kształtowania się nowego obrazu współczesnej wsi i jej społeczności. Czytaj dalej

Ogród wiejski dawniej

2 Kwi

Historia ogrodów jest bogata lecz opiera się głównie na historii ogrodów rezydencjonalnych (właścicieli ziemskich, ogrodów przyklasztornych). Trudniej jest znaleźć historyczne dane o początkach przydomowych ogrodów chłopskich na wsiach. Nie mają trwałych elementów, które by się zachowały, więc łatwo ulegały zatarciu. Nawet dawne ryciny, szkice, obrazy też przedstawiają głównie ogrody szlacheckie, przykościelne, rzadziej przydomowe ogrody chłopskie. Nie wiele jest źródeł pisanych; większość bowiem wiadomości o tych sprawach, w bardzo dawnych czasach przekazywana była ustnie. Informacje znajdujemy jedynie w pracach dotyczących historii wsi, gospodarstw wiejskich, roślinność bowiem towarzyszyła zagrodzie już od momentu jej powstania [Baranowski].

Czytaj dalej

Przydomowy ogród wiejski – dawniej i dziś

2 Kwi

Zagrodę czy gospodarstwo jako część osiedla wiejskiego wyróżnia swoisty charakter zwartej grupy zabudowań i towarzyszącej im roślinności. Ten swoisty charakter zabudowań, często kształtujący odpowiedni typ wsi, jest tematem licznych prac architektów, urbanistów, etnografów, a współczesny zanik tej typowości jest też przedmiotem ich troski [Raszeja]. Duże znaczenie dla odrębności wiejskich zagród, siedlisk, czy sadyb w krajobrazie wsi ma też, jak wspomniano wyżej, zieleń – jej skład gatunkowy i rozmieszczenie wokół zabudowań. Liczba prac dotycząca tego tematu jest jednak zdecydowanie mniejsza; poświęćmy więc mu nieco uwagi.

Czytaj dalej

Kwiaty dwuletnie

2 Kwi

Bratek szwajcarski Viola wittrockiana
opis: roślina niska, silnie rozkrzewiona, kwitnie obficie, kwiaty duże, różnobarwne, często z charakterystyczną plamką na dolnym płatku, wys. 15 do 25 cm
zastosowanie: na rabaty, obwódki, balkony
wysiew nasion: czerwiec do sierpień do zimnego inspektu lub na rozsadniku
wysadzanie do gruntu: wrzesień
okres kwitnienia (w następnym roku): maj do październik
stanowisko: słoneczne lub półcień

Czytaj dalej